Historia

Göran har varit verksam som företagsekonom sedan 1982 över 40 år. Därmed har han mycket bred branschkunskap och lång erfarenhet från redovisningsbranschen. Han har både varit anställd redovisningskonsult och drivit egen byrå. Därtill har han under en period även jobbat som ekonomichef på några företag varav ett är bland de största i Värmland.

Hög kvalitet på redovisningen är en devis som Göran jobbat efter under hela sin karriär. För att trygga detta blev han 1990 ledamot i SRF Konsulterna som är branschledande. Från 2006, när det infördes, har han varit Auktoriserad Redovisningskonsult. Under en femårsperiod har han också varit internrevisor på branschens största konsultföretag.

Sedan januari 2021 driver Göran återigen egen redovisningsbyrå under varumärket Stjärnkonsulterna och finns i Karlstad. Han tar emot kunder från hela landet.

Senaste nytt